در حال بارگذاری . . .
English     فارسی

دربارۀ ارزین

دپارتمان «ادغام و تملک و ارزشیابی سهام» به منظور توسعۀ بازار خرید و فروش خصوصی سهام شرکت ها (Private Placement) و تسهیل ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران، سامانۀ ارزین را طراحی و پیاده سازی نموده است. در این سامانه، شرکت های سهامی که قصد فروش سهام خود را دارند، اطلاعات شرکت خود را در معرض دید سرمایه گذاران داخلی و بین المللی قرار می دهند. به یاری این سامانه، در مرحله نخست، بازاریابی فروش شرکت ها با سرعت بیش تری انجام می شود و سپس، سایر خدمات M&A نظیر ریزکاوی (شامل ریزکاوی مالی، حقوقی، حسابداری و ...)، ارزشیابی سهام، مذاکره با سرمایه گذاران و نهایتاً انعقاد قرارداد معامله را به مشتریان خود ارایه می دهد.

خدمات ما

دپارتمان «ادغام و تملک و ارزشیابی سهام» با تکیه بر دانش، تجربه و شبکۀ وسیع خود در حوزه های تخصصی موردنیاز، مشاورۀ ارزشیابی سهام شرکت ها، خدمات مشاورۀ ادغام شرکت ها، اصلاح ساختار مالی و عملیاتی شرکت ها، استقلال شرکت تابعه از شرکت مادر، جوینت ونچر با شرکت های خارجی، شراکت راهبردی را نیز ارائه می دهد.

مشاورۀ ارزشیابی سهام

ارزشیابی سهام یکی از خدمات مکمل در خدمات مشاورۀ ریزکاوی، خرید و فروش شرکت ها، استقلال شرکت تابعه از شرکت مادر، ادغام شرکت ها، اصلاح ساختار مالی و عملیاتی شرکت محسوب می شود که در بخش ادغام وتملک تاکنون با محوریت ریزکاوی، فروش شرکت ها، خرید شرکت ها و عرضۀ اولیه سهام ارایه می شود.

مشاورۀ اصلاح ساختار

گاهاَ خرید یا فروش سهام شرکت بدون انجام اصلاح ساختار آن شرکت میسر نمی باشد. بنابراین، خدمات مشاورۀ اصلاح ساختار (Restructuring) در دپارتمان «ادغام و تملک و ارزشیابی سهام» در سه بخش «اصلاح ساختار عملیاتی شرکت» شامل استقلال شرکت تابعه از شرکت مادر (Spin-off)، واگذاری (Divestiture)، «اصلاح ساختار بدهی شرکت» و «ادغام شرکت ها» به مشتریان ارایه می شود.

مشاورۀ ریزکاوی شرکت ها

مشاورۀ ریزکاوی به شرکت هایی ارایه می شود که قصد سرمایه گذاری در یک شرکت را دارند، اما در ابتدا در نظر دارند پیش از انجام سرمایه گذاری در شرکت موردنظر، جنبه های استراتژیک (تحلیل صنعت و رقبا)، مالی، حسابداری، مالیاتی، حقوقی، تأمین اجتماعی آن شرکت را به صورت تمام و کمال بررسی نمایند. دپارتمان «ادغام و تملک و ارزشیابی سهام» با توجه به تخصص های موجود و شرکای استراتزیک خود، خدمات یادشده را به صورت یکپارچه به مشتریان ارایه می دهد.

مشاورۀ جوینت ونچر و شراکت راهبردی

دپارتمان «ادغام و تملک و ارزشیابی سهام» با توجه به شبکۀ وسیع سرمایه گذاران و شرکت ها، تخصص های حقوقی و مالیاتی (داخلی و بین المللی) و دانش بازار سرمایه خود، خدمات مشاورۀ جوینت ونچر و شراکت راهبردی را به عنوان یکی از خدمات اصلی به شرکت های داخلی را، به خصوص شرکت هایی که قصد ورود به بازارهای بین المللی دارند، ارایه می دهد.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn