در حال بارگذاری . . .
English     فارسی

کلیات فرایند مشاورۀ فروش

شرکت تأمین سرمایۀ نوین به عنوان نخستین بانک سرمایه‌گذاری (Investment bank) کشور در سال 1387 فعالیت خود را با سهامداری تعدادی از شرکت های معتبر و خوشنام کشور نظیر بانک اقتصاد نوین، گروه سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ توسعۀ صنایع بهشهر و به منظور تأمین مالی پروژه‌ها، شرکت ها و همچنین ارایۀ خدمات تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری آغاز و تاکنون بیش از 450 هزار میلیارد ریال منابع مالی موردنیاز شرکت های مختلف اعم از دولتی و خصوصی، دولت و شهرداری ها را برعهده داشته است.

تأمین سرمایه با توجه به تجربۀ خود در تأمین مالی شرکت های متعدد در بازار سرمایه، برخورداری از شبکۀ مشتریان گسترده، ارایۀ خدمات یکپارچۀ ادغام و تملک (M&A) به شرکت های مختلف را نیز به عنوان یکی از کسب وکارهای اصلی خود به مشتریان ارایه می دهد. بنابراین، ما در سامانۀ ارزین بسترهای لازم را به شرحی که در ادامه آمده است، فراهم کرده ایم تا خدمات مشاورۀ فروش را به مشتریان ارایه دهیم. خدمات مشاورۀ فروش در تأمین سرمایۀ نوین شامل مجموعۀ خدمات ادغام و تملک (M&A) است که به فروشنده (Sell-side) ایده، پروژه و کسب و کار، که از این پس به اختصار آن را طرح می نامیم، ارایه می شود. این خدمات را در قالب موارد زیر به شما عرضه می نماییم:


analysis

ارزیابی اولیۀ فروش

درگام نخست، در تعامل با مشتری به ارزیابی اولیۀ مالی، عملیاتی و حقوقی طرح موردنظر وی برای فروش پرداخته میشود تا بدینوسیله آمادگی لازم جهت معرفی به خریداران فراهم گردد. در تکمیل این ارزیابی، تأمین سرمایه با بهره مندی از شبکۀ گستردۀ خود، مذاکرات غیررسمی را با شبکۀ خریداران ترتیب میدهد که به مظنه ای از بازار فروش طرح موردنظر دست یابد. به این ترتیب، احتمال فروش یا جذب سرمایه برای طرح در کوتاهترین زمان ممکن ارزیابی میشود و در صورت برخورداری از پتانسیل لازم طرح، مرحلۀ دوم فرایند مشاورۀ فروش به مشتری ارائه میگردد.

 

ارزشیابی

در این بخش، طرح موردنظر مشتری با روشهای مناسب ارزشیابی میشود تا مبنایی منطقی در مذاکره با خریداران در هنگام بازاریابی فروش حاصل گردد.

 

assessment

 


time to sell

بازاریابی فروش

در بازاریابی فروش، مذاکره رسمی با خریداران بالقوه با اتخاذ استراتژی مناسب، آغاز میشود. بیتردید شبکۀ ارتباطی تأمین سرمایه دسترسی به این خریداران را آسان و زمان بازاریابی را کاهش میدهد. پس از تعیین خریداران، اقدامات لازم جهت عدم افشای اطلاعات طرح شما ترتیب داده میشود و از محرمانه ماندن اطلاعات اطمینان خاطر حاصل میگردد.

 

ارزیابی پیشنهادهای خرید

پس از شناسایی و مذاکره با خریداران، قیمت اولیۀ پیشنهادی ایشان و شرایط پرداخت آن اخذ و به دقت بررسی میگردد. در پایان این بررسیها، خریداران برتر جهت پیشبرد فرایند مشاورۀ فروش انتخاب میشوند.

estimate for buy


Due Diligence

بررسی جزئیات طرح (ریزکاوی- Due Diligence)

به جرأت میتوان گفت بررسی جزئیات طرح (ریزکاوی- Due Diligence)، مهمترین و مؤثرترین اقدام در فروش موفق طرح میباشد. در این بخش، تأمین سرمایه با بهره مندی از تخصص و تجربۀ خود می کوشد به نحو احسن جزئیات طرح مشتریان و چشم انداز آن را با چنان دقت و دانشی در اختیار خریدار منتخب قرار دهد که موجب حداکثر منافع برای هر دو طرف معامله گردد.


انعقاد قرارداد معامله

پس از طی مراحل تشریح شده، قرارداد معاملۀ فروش طرح با لحاظ حقوق و خواسته های هر دو طرف در تعامل با تأمین سرمایه تنظیم و منعقد میگردد.

contract
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn