پیمانکاری پروژه های زیربنایی
10

پیمانکاری پروژه های زیربنایی

5.64 در صد از سهام یک شرکت پیمانکاری ساخت و ساز در حوزه پتروشیمی به فروش می رسد


جستجوی شرکت/پروژه

خدمات هوشمند ارزین

گوش به زنگ (فروشندگان)

با خریداران سربعاً در تماس باشید.

دات نت نیوک فارسی