شرکت ریسندگی بافندگی
25

شرکت ریسندگی بافندگی

100 درصد شرکت ریسندگی بافندگی به فروش می رسد


درصد سهام قابل فروش: 100.00% ،
شرکت ریسندگی
21

شرکت ریسندگی

100 در صد سهام شرکت ریسندگی به فروش می رسد


میزان سرمایه قابل فروش قابل مذاکره است ، درصد سهام قابل فروش: 100.00% ،
یک شرکت نساجی
6

یک شرکت نساجی

92.5 درصد از سهام یک شرکت نساجی به فروش می-رسد.


جستجوی شرکت/پروژه

خدمات هوشمند ارزین

گوش به زنگ (فروشندگان)

با خریداران سربعاً در تماس باشید.

دات نت نیوک فارسی