1

سهام یک شرکت پالایشگاهی واگذار می شود.

 


درصد سهام قابل فروش: 60.00% ،

جستجوی شرکت/پروژه

خدمات هوشمند ارزین

گوش به زنگ (فروشندگان)

با خریداران سربعاً در تماس باشید.

دات نت نیوک فارسی